Фурна Тракия, фурна за занаятчийски хлебни произведения, поръчки на хляб с квас"

Уважаеми клиенти, във връзка с многократни запитвания ви предупреждаваме: промяната на ателие в жилище не винаги е възможна! Едно от необходимите условия е да притежавате гараж или паркомясто в границите на парцела, в който е построена сградата!

Полезно
+0 up   -1 up

собственик на имот попадащ в обхвата на ПУП-ПРЗ за територия на гр Пловдив на основание чл 32 ал3

Като собственик на имот попадащ в обхвата на ПУП-ПРЗ за територия на гр Пловдив ,на основание чл.32 ал3,чл140 от Зут,Решение №469, взето с протокол №33 от 16.12.2010 на Общински съвет Пловдив с което е одобрен ПУП–ПРЗ– план за регулация и заст¬ро¬я¬ване и схеми: водоснабдяване, канализация, електрификация, газоснабдява¬не, телефонизация, радио, телевизионни сигнали и интернет, сборна план-схема на техническата инфраструктура, вертикално планиране, транспортни комуникации, санитарнохигиенна обстановка, озеленяване и отдих, и правилата и норма¬ти¬ви¬те за прилагане, на кв. “Смирненски IV”, гр. Пловдив, в частта относно предвиж¬да¬нията за частите от поземлен имот (ПИ) №56784………., които попадат в улична ре¬гу¬лация. за което е съставен протокол № 40. Взето е ре¬шение, с което е приет ПУП –П
Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com Политика за конфиденциалност