Уважаеми клиенти, във връзка с многократни запитвания ви предупреждаваме: промяната на ателие в жилище не винаги е възможна! Едно от необходимите условия е да притежавате гараж или паркомясто в границите на парцела, в който е построена сградата!

Полезно
+5 up   -0 up

Мога ли да сложа фургон или каравана на земеделска земя?

 Яснота по въпрос дава Закона за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/.
 За разполагане на преместваеми обекти, които не са трайно свързани с терена, както и за други нужди без застрояване се допуска ползване на земя от физически и юридически лица за не повече от 10 години.
 Временното ползване на земеделската земя се разрешава с решение на комисията към Областна дирекция "Земеделие".
 За всеки обект се комплектува преписка, която съдържа:
 - предложение от собственика на земята или от инвеститора;
 - копие от документа за собственост или изрично писмено съгласие от собственика на поземления имот;
 - скица на имота (имотите) в два екземпляра в М 1:500 до 1:5000 с нанесените граници на предложените площадки, заверена от общинската служба по земеделие, съответно от Агенцията по кадастъра;
 - становище от съответната регионална инспекция по околна среда и води;
 - проект на подробен устройствен план или ситуационна скица за разполагане на временния обект.
 При удължаване на срока до 10 години се представят актуализирани документи.

Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
По какъв ред може да се постави фургон или каравана в земеделски имот, когато последния е собственост на физическо лице и имотът попада в територия, за която има изработен и влязъл в сила ПУП?
 
Полезно
+0 up   -0 up
здравейте, мога ли да паркирам два автобуса върху земеделска земя, за дълъг период от време
 
Кой решава какво да представя в комисията - "проект на подробен устройствен план или ситуационна скица за разполагане на временния обект"?
 
Здравейте,въпросът ми е следния:
Закупих си земеделска земя от 2дка тя е на регулационната граница със селото. Имам намерения да поставя кошери и евентуално да засяда плодни дръвчета. В имота ще поставя фургон и ще го оградя с телена ограда. Изискват ли се разрешителни за този вид ограда и и за поставянето на фургона?
 
Какво представляват - проект на подробен устройствен план или ситуационна скица за разполагане на временния обект.
Трябва ли да е от лицензиран проектант или може да е схема?
 
Проектът за подробен устройствен план се изготвя задължително от проектант, а ситуационната скица може и Вие да я направите. На разположение сме ако имате други въпроси.
Имам имот с къща в Годеч - вилната зона. В него имам до оградата на съседен имот, който е пустеещ бетонова малка бетонова площадка, върху която искам да монтирам фургон. Същият ще бъде използван за барака за инструменти. Какви документи са необходими?
 
Нужно е да подадете молба в общината за разрешение за поставяне на преместваем обект. Питайте там какви документи ще Ви изискват.
Бихте ли ми обяснили каква е процедурата и как се изисква това становище от РИОСВ за поставяне на временен обект в земеделска земя! По-конкретно становището, което се изисква от РИОСВ е "Уведомление за инвестиционно намерение" или "искане за издаване на становище по ЕО" или може би някое друго от изброените им заявления на тяхната страница? Навсякъде е записано становище, но конкретно коя процедура се изисква? Благодаря ви!
 

 

 За поставяне на преместваем обект първоначално се подава уведомление за инвестиционно намерение в РИОСВ. Предварително се уведомява кмета на общината и засегнатото население - за повече информация се обърнете към общината, защото най-вероятно имат бланки, в които се описва инвестиционното намерение. Формулярите, които трябва да подадете към РИОСВ може да намерите на техния сайт ( примерно: http://www.riosvt.org/forms/ - "Уведомление за инвестиционно намерение"). Информацията се подава на хартиен носител - едно копие и две копия на електронен носител (CD). Ще получите отговор от РИОСВ в 14 дневен срок от подаването на документите. Той може да бъде окончателно становище или писмо, с което ще изискат допълнителна информация и ще определят такса.

Може ли да ми кажете,какви са условията и процедурата за изграждане на крайпътен премесваем търговски обект в земеделска земя(ливада)-частна собственост?
Полезно
+0 up   -0 up
sssssssssss
 
Полезно
+0 up   -0 up
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa
 
Полезно
+1 up   -0 up
wwwwwwwwwwwssssssssss
 
Полезно
+0 up   -0 up
ddddddddddd
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com Политика за конфиденциалност