Фурна Тракия, фурна за занаятчийски хлебни произведения, поръчки на хляб с квас"

Уважаеми клиенти, във връзка с многократни запитвания ви предупреждаваме: промяната на ателие в жилище не винаги е възможна! Едно от необходимите условия е да притежавате гараж или паркомясто в границите на парцела, в който е построена сградата!

Забрана на строителството в Калиакра за една година.

Министър Джевдет Чакъров издаде заповед на основание чл. 19, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) с цел съхраняване, превантивна защита и предотвратяване на опасността от увреждане и/или унищожаване на значими природни местообитания и видове, опазвани в защитената от " Натура 2000" зона "Комплекс Калиакра". Заповедта се отнася за териториите от землищата на гр. Балчик; добричкото с. Тюленово; с. Божурец, с. Българево, гр. Каварна, с. Камен бряг, с. Свети Никола и с. Топола, община Каварна, с обща площ 441 282.643 дка, от които 39.561 кв. км морски пространства, съобщиха от Министерството на околната среда и водите Издаването на заповедта се налага заради наличието на множество планове, проекти и инвестиционни предложения за строителство в територията на посочената защитена зона, чието реализиране би могло да доведе до значително отрицателно въздействие върху опазваните ценни видове и местообитания. Със заповедта се забранява промяна на предназначението и начина на трайно ползване на земи, гори и водни площи от селскостопанския и горския фонд в посочените територии, с изключение на случаите, при които промяната е свързана с изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води, пречиствателни станции за питейни води, съоръжения за третиране на отпадъци, пътища, укрепване на свлачища и други обекти от техническата инфраструктура, или с планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, за които към датата на публикуване на заповедта в "Държавен вестник" има стартирала процедура за оценка на въздействието върху околната среда по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл.31 от Закона за биологичното разнообразие. www.geoimot.com/index.php?lang=bg&page=FAQ&faqId=12 Забраните Тестов линк са за срок от една година или до влизане в сила на заповедта на министъра на околната среда и водите, с която ще бъде обявенаПроект за изграждане на многофункционален административен комплекс за защитена зоната www.geoimot.com/index.php?lang=bg&page=novini&newsId=45"Комплекс Калиакра" testov link.
Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
Полезно
+0 up   -0 up
ssssssssssssssssss
 
Полезно
+0 up   -0 up
Improving Your Online Security

Attention: open in a new window. Print
By taking some simple precautions, you can increase your security online.

While technology has made things easier, nothing will protect you against fraud if you are careless with personal information. By keeping your personal information secure and being aware of security, you can play an important part in protecting your personal financial information and preventing fraud. Listed below are areas you can focus on to keep your personal information secure.

Be Aware of Fraudulent Emails
Protect Your Member Number/Access Code
Log in Through the Correct Sites
When using Internet Banking Look for the "Closed Padlock" Symbol at the Bottom of your Web Browser
When using Internet Banking Look for "https:/" in the Address Bar
Полезно
+0 up   -0 up
yyyyyyyyy
 
Полезно
+0 up   -0 up
sssssssss
 
Полезно
+0 up   -0 up
ddddddddddd
 
Полезно
+0 up   -0 up
ddddddddddd
 
Полезно
+0 up   -0 up
ddddddddddd
 
Полезно
+0 up   -0 up
zzzzzzzzzzzzzzzzzzz
 
Полезно
+0 up   -0 up
zzzzzzzzzzzzzzzzzzz
 
Полезно
+0 up   -0 up
ssssssssssssss
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com Политика за конфиденциалност