Уважаеми клиенти, във връзка с многократни запитвания ви предупреждаваме: промяната на ателие в жилище не винаги е възможна! Едно от необходимите условия е да притежавате гараж или паркомясто в границите на парцела, в който е построена сградата!

План за развитие на възобновяемата енергия до 2020 г.

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма публикува на сайта си прогнозния документ на България за развитие на възобновяемата енергия до 2020 г. Планът е съобразен с изискванията на Европейската общност за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, които определят задължителни национални цели на всяка държава членка на ЕС. За България това е постигане на най-малко 16% дял на ВЕИ в крайната консумация на енергия през 2020 г. В това изискване се включва и задължителен 10-процентов дял на енергия от възобновяеми източници в целия транспорт. Държавите членки, в това число и България, са длъжни да приемат и представят на Европейската комисия националните си планове за изпълнение на тези цели[b] до 30 юни 2010 г. [/b] Документът прогнозира, че производството на енергия от възобновяеми източници в България ще нарасне до 1955 ktoe годишно към 2020 г., докато през 2005 г. този прогнозен показател е бил 1097 ktoe. Сумарният максимален размер за производство на възобновяема енергия в България е оценен на приблизително 4500 ktoe* годишно, като най-голям дял се пада на хидроенергията (31%) и биомасата (36%). Към 2008 г. в България най-пълноценно се използва потенциалът на хидроенергията чрез ВЕЦ, и отчасти твърдата биомаса. С бързи темпове се развива производството на електроенергия от вятърни и слънчеви централи, както и използването на слънчева енергия за битови нужди. *ktoe kilo tonne of oil equivalent - кило тона нефтен еквивалент, 1 тон нефт = 7.1 барела нефт (Универсален енергиен конвертор).
Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
Някой знае ли на колко ktoe е равна изгорената дървесина (биомаса), през зимния отоплителен сезон?!
 
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com Политика за конфиденциалност