Уважаеми клиенти, във връзка с многократни запитвания ви предупреждаваме: промяната на ателие в жилище не винаги е възможна! Едно от необходимите условия е да притежавате гараж или паркомясто в границите на парцела, в който е построена сградата!

МЗХ изисква доказване възможността за реализацията на ВЕИ проектите.

Комисията по чл. 17 от Закона за опазване на земеделските земи към Министерството на земеделието и храните реши при внасяне на искане за промяна на предназначението на земеделски земи за изграждане на обекти за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), да се доказва възможността за реализация на такива обекти, като се представя съгласие на електроразпределителното дружество за присъединяване към електропреносната мрежа. Това решение е в сила до приключване на дейността на специална работна група в МЗХ, която ще определи ясни критерии за разполагането и изграждането на обекти, свързани с производство на електроенергия от ВЕИ върху земеделски земи. На редовното си заседание разгледа общо 48 преписки за промяна предназначението на земеделски земи. Исканията включваха земеделски земи от III до X категории, но повечето са за земи от IX до X категории. Преобладаваща част от разгледаните преписките са за изграждане на инфраструктурни обекти за нуждите на общините и държавата. Внесените преписки за изграждане на ВЕИ обекти са одобрени със забележки.
Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com Политика за конфиденциалност