Уважаеми клиенти, във връзка с многократни запитвания ви предупреждаваме: промяната на ателие в жилище не винаги е възможна! Едно от необходимите условия е да притежавате гараж или паркомясто в границите на парцела, в който е построена сградата!

Обществени консултации по изменение на европейската директива за Оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС)

Консултациите са отворени за всички и се провеждат онлайн на сайта на Европейската комисия. Европейската комисия провежда публичните консултации са във връзка с изменение на Директива 85/337/ЕИО за оценка на въздействието от някои обществени и частни проекти върху околната среда, изменена и допълнена с Директиви 97/11/ЕО, 2003/35/ЕО и 2009/31/ЕО (наричана Директивата за ОВОС). Периодът на консултации е от 28 юни 2010 г. до 24 септември 2010 г. Онлайн въпросникът е на всички официални езици на ЕС. Ако отговаряте като гражданин, кликнете на: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=EIAREVIEW&lang=en и може да смените езика на български горе вдясно. Ако участвате от името на организация: http://ec.europa.eu/environment/consultations/submit_eia_en.htm Където Комисията приканва да се регистрирате, за постигане на повече публичност и прозрачност. Там има и линк към въпросника. Ако отговаряте от името на държавна администрация линкът отново е: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=EIAREVIEW&lang=en Предложенията ще бъдат публикувани в интернет. Важно е да се запознаете с условията за използване на личната информация, прикрепени към формата за консултация, за да знаете как ще бъдат използвани личните ви данни и направените от вас предложения. Попълването на въпросника не отнема повече от 30 минути. Система разрешава той да бъде попълван 90 минути, след което се обновява и частични отговори не се запазват. Тоест, за да изпратите мнението си, трябва да попълните целия въпросник.
Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com Политика за конфиденциалност