Фурна Тракия, фурна за занаятчийски хлебни произведения, поръчки на хляб с квас"

Уважаеми клиенти, във връзка с многократни запитвания ви предупреждаваме: промяната на ателие в жилище не винаги е възможна! Едно от необходимите условия е да притежавате гараж или паркомясто в границите на парцела, в който е построена сградата!

Предстои изготвяне и обновление на кадастралните карти в Севлиево

Агенция по геодезия, картография и кадастър възлага създаване на специализирана карта и регистри за територията на гр. Севлиево, община Севлиево, съдебен район Севлиево, област Габрово. Предстои избор на изпълнител на поръчката като до участие в процедурата се допускат кандидати, които са правоспособни лица по смисъла на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и са регистрирани като администратори на лични данни съгласно ЗЗЛД. Когато участникът е обединение от фирми, то трябва да е определило своя водеща фирма. Участниците трябва да покажат, че покриват изискванията, като попълнят формите към тръжната документация. Изпълнител на поръчката ще бъде фирмата, която представи най-икономически изгодната оферта. Таксата за участие в конкурса е 50 лв. Крайният срок за получаване на оферти в Агенция по геодезия, картография и кадастър е 27.02.2009 г. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 месеца.
Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com Политика за конфиденциалност