Фурна Тракия, фурна за занаятчийски хлебни произведения, поръчки на хляб с квас"

Уважаеми клиенти, във връзка с многократни запитвания ви предупреждаваме: промяната на ателие в жилище не винаги е възможна! Едно от необходимите условия е да притежавате гараж или паркомясто в границите на парцела, в който е построена сградата!

Промени в Закона за собствеността и ползуването на зем. земи

С новите промени в закона (чл. 25 от ЗСПЗЗ) се допуска промяна на предназначението на мерите и пасищата, които са общинска собственост за изграждане на обекти на техническата инфраструктура и инвестиционни проекти със сертификат за клас инвестиции "А" и "Б". Според Закона за насърчаване на инвестициите, минималния размер на инвестицията от клас "А" е 70 млн лева, а за клас "Б" е 40 млн лева. Икономическите дейности, които се насърчават от закона са преработваща промищленост, производство на електроенергия и възобновяеми енергийни източници, дейности в областта на компютърните технологии, образование, научноизследователска дейност, хуманно здравеопазване. Промяната на предназначението на мери и пасища общинска собственост се одобрява с решение на Общински съвет. Решенията се приемат след като бъдат подложени на обсъждане по реда определен в Закона за допитване до народа. Допуска се промяна предназначението на мери и пасища в полза на юридически и физически лица след учредяване на ограничителни вещни права и сервитути.
Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com Политика за конфиденциалност