Фурна Тракия, фурна за занаятчийски хлебни произведения, поръчки на хляб с квас"

Уважаеми клиенти, във връзка с многократни запитвания ви предупреждаваме: промяната на ателие в жилище не винаги е възможна! Едно от необходимите условия е да притежавате гараж или паркомясто в границите на парцела, в който е построена сградата!

Долината на дроплите е заличена като защитена територия

Със заповед на Министъра на околната среда и водите – Джевдет Чакъров се заличава от регистъра на защитените територии защитената местност Долината на дроплите (Туй косюсу) в землищата на селата Дропла, Змеево и Кремена, община Балчик, област Добрич. Заповедта е издадена на основание на чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 41, т. 1 от Закона за защитените територии, предвид обстоятелството, че в защитената местост Долината на дроплите, обявена със заповед №2968 на Главно управление на горите при Министерски съвет от 24.11.1961 г., не се наблюдават екземпляри от вида голяма дропла (Otis tarda), липсват обширни територии като ливади и степи, които са типични за местообитанията на голямата дропла, поради което защитената местност не изпълнява предназначението си и не може да бъде прекатегоризирана в друга категория. РИОСВ – Варна трябва да предприеме необходимите действия по отразяване на промяната в картата на възстановената собтсвеност за съответните землища. Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” (13.02.2009 г.)
Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com Политика за конфиденциалност