Уважаеми клиенти, във връзка с многократни запитвания ви предупреждаваме: промяната на ателие в жилище не винаги е възможна! Едно от необходимите условия е да притежавате гараж или паркомясто в границите на парцела, в който е построена сградата!

Променят наредбата за поддържане на КВС

Променят наредбата за поддържане на КВС

Публикуван е проект за изменение и допълнение на Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост. Предложените промени целят намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса във връзка с Решение № 338 на Министерския съвет от 2017 г.

Проектонаредбата предвижда отпадане на изискването за сключване на договор между Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) и юридически или физически лица (правоспособни да извършват дейности съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър) при предоставяне на цифрова информация от картата на възстановената собственост. Също така държавни органи и общини безвъзмездно ще получават на данни в цифров вид (SHP формат) по реда на чл. 45а от Наредба № 49 от 2004 г.

Коментари се приемат до 11.02.2018 г. в портала за обществени консултации или на електронна поща на дирекция „Поземлени отношения и комасация“ - adeleva@mzh.government.bg.

{module [180]}

...
Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com Политика за конфиденциалност