Уважаеми клиенти, във връзка с многократни запитвания ви предупреждаваме: промяната на ателие в жилище не винаги е възможна! Едно от необходимите условия е да притежавате гараж или паркомясто в границите на парцела, в който е построена сградата!

Открито производство по кадастър в Софийска област

Открито производство по кадастър в Софийска област

Открива се производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на:

  • с. Гурмазово (вкл. гр. Божурище), с. Пожарево, с. Пролеша, с. Росоман, община Божурище, област София. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Консултантска Агенция Аргус“. Графикът за извършване на дейностите следва да се обяви в Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област, Община Божурище и съответните кметства.
  • гр. Долна баня и с. Свети Спас, община Долна баня, област София. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри е ЕТ „Кирил Данаилов – ТОП – ГЕО“. Графикът за извършване на дейностите следва да се обяви в Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област, и Община Долна баня.

В срок 30 дни от обнародването на заповедите в днешния брой 57 на „Държавен вестник“ собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

{module [180]}

...
Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com Политика за конфиденциалност