Уважаеми клиенти, във връзка с многократни запитвания ви предупреждаваме: промяната на ателие в жилище не винаги е възможна! Едно от необходимите условия е да притежавате гараж или паркомясто в границите на парцела, в който е построена сградата!

Одобрен кадастър на неурбанизирани територии в шест области

Одобрен кадастър на неурбанизирани територии в шест области

На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищата на: с. Камен, с. Теменуга, област Велико Търново. с. Бойница, с. Бориловец, с. Шипикова махала, област Видин. с. Безмер, с. Божан, с. Бонево, с. Брестница, с. Войниково, с. Гуслар, с. Жегларци, с. Зърнево, с. Каблешково, с. Кочмар, с. Мали извор, с. Орляк, с. Професор Златарски, област Добрич. с. Дъждино, с. Средска, с. Стражница, с. Ябълчени, област Кърджали. с. Друмохар, с. Еремия, с. Невестино, с. Смоличано, с. Страдалово, с. Тишаново, с. Църварица, с. Чеканец, с. Четирци, област Кюстендил. с. Александрово, с. Асен, с. Виден, с. Габарево, с. Долно Сахране, с. Манолово, с. Турия, с. Тъжа, област Стара Загора.

Заповедите за одобряване на КККР влизат в сила от деня на обнародването им в днешния брой 73 на „Държавен вестник“.

{module [180]}

...
Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com Политика за конфиденциалност