Фурна Тракия, фурна за занаятчийски хлебни произведения, поръчки на хляб с квас"

Уважаеми клиенти, във връзка с многократни запитвания ви предупреждаваме: промяната на ателие в жилище не винаги е възможна! Едно от необходимите условия е да притежавате гараж или паркомясто в границите на парцела, в който е построена сградата!

О Б Я В А ( 18.11.2019 г.)

От „РИВА-М“ ООД, гр. Русе, ж.к. „Дружба–3“ бл. 15, вх. В, ет. 4


На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)


У В Е Д О М Я В А М Е


Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение “изграждане на хале за съхраняване, поддържане и ремонт на селскостопанска техника и трафопост в ПИ с идентификатор 63427.80.34 по КККР на гр. Русе, м. „Слатина“, изграждане на хале за съхраняване, поддържане и ремонт на селскостопанска техника в ПИ с идентификатор 63427.80.18 по КККР на гр. Русе, м. „Слатина“ и изграждане на хале за съхраняване, поддържане и ремонт на селскостопанска техника в ПИ с идентификатор 63427.80.19 по КККР на гр. Русе, м. „Слатина“.


Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Русе – адрес: гр. Русе, ул. „Олимпи Панов“ № 6, в РИОСВ - Русе, “Придунавски булевард”, № 20, пощенски код 7000 или на електронен адрес info@geoimot.com в 14 дневен срок от публикуване на обявата.


Дата: 18.11.2019 г.

Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com Политика за конфиденциалност