Фурна Тракия, фурна за занаятчийски хлебни произведения, поръчки на хляб с квас"

Уважаеми клиенти, във връзка с многократни запитвания ви предупреждаваме: промяната на ателие в жилище не винаги е възможна! Едно от необходимите условия е да притежавате гараж или паркомясто в границите на парцела, в който е построена сградата!

Министър Аврамова отговори за системата ВиК

Министър Аврамова отговори за системата ВиК

Установяването на устойчива рамка за развитието и функционирането на ВиК инфраструктурата и предоставянето на надеждни услуги безспорно изисква значителни инвестиции. Цената на водата не може да генерира значителни средства от една страна, поради намалялата консумация, а от друга предвид факта, че увеличаването на цените на ВиК услугите ще надхвърли прага на социалната им поносимост. Затова стои предизвикателството да се намери систематичен подход за финансиране на отрасъла.

Това коментира министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова при участието си в днешния парламентарен контрол. За следващата седмица бяха насрочени разисквания по питането.

Регионалният министър напомни, че бяха изготвени и приети регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация, с краткосрочни и дългосрочни инвестиционни програми към тях, с които се планира развитието на инфраструктурата за постигане на съответствие с европейските директиви в областта на опазването на водите и за ефективност и устойчивост на системите.

През настоящия програмен период по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството разработи регионални прединвестиционни проучвания за 14 области - Бургас, Сливен, Шумен, Варна, Добрич, Силистра, Русе, Пловдив, Кърджали, Ямбол, Стара Загора, Перник, Видин и Враца, които дадоха изчерпателни и актуални данни за състоянието на мрежата, за качеството на водата, за наличните водни ресурси, за населението и неговите потребности. Такива има и за Смолян, като пилотен от предходния програмен период, и за Столична община. Така се дефинираха проекти, с които ВиК операторите кандидатстваха за финансиране по ОПОС 2014-2020 г. на обща стойност 1,8 млрд. лева, които ще се осъществят през настоящия програмен период, а проектът за Смолян е вече в изпълнение. Чрез тях ще се постигне съответствие с европейските директиви в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчните води в агломерациите над 10 000 е.ж. Предоставените безвъзмездни средства няма да успеят да покрият всички нужди за цялата страна, възлизащи на 11 млрд. лв., както за постигане на съответствие с параметрите за отвеждане и пречистване на отпадъчни води, така и за качество на питейните води и цялостна подмяна на водопроводната мрежа за постигане на ефективност на системите, обърна внимание министърът.

Предстои МРРБ да обяви процедура за избор на изпълнители за изготвянето на още 6 регионални прединвестиционни проучвания в новоконсолидираните области - Велико Търново, Габрово, Плевен, Софийска област, Търговище и Хасково. Дефинираните в тях нужди от инвестиции ще бъдат финансирани през следващия програмен период 2021-2027 г. 

В същото време министерството с по-ограничен ресурс финансира и по-малки обекти от ВиК инфраструктурата там, където е необходимо, като в бюджетната рамка 2020-2022 г. са заложени 73 млн. лв., информира още регионалният министър.

Петя Аврамова коментира, че е поискала пълна информация за мерките, които трябва да бъдат предприети във връзка с липсата на вода в пернишкия кв. „Църква“. Тя съобщи, че досега кварталът се е захранвал от помпена станция в пречиствателната станция за питейни води чрез помпи с дебит 100 л/сек. Дружеството е преценило, че това ще създаде голям проблем за целия Перник при ограничения в момента дебит до 350 л/сек. По тази причина е направено ново подвързване на кв. „Църква“ от „Кладница“. Екипите са по трасето, за да установят защо след като това е направено няма вода към квартала, информира тя. Министърът обърна внимание, че по-притеснителен в момента е намалелият през последните два дни приток към язовира.

...
Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com Политика за конфиденциалност