Новини

|< << 486 487 488 489 490 491 492 >> >| 

ПУП по чл. 16 от ЗУТ за квартали 6а, 7а, 8, в.з. „Беликата”, Панчарево.

03-08-10В бр. 60 от Държавен вестник се съобщава, че е изработен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на квартали 6а, 7а, 8, в.з. „Беликата” в условията на чл. 16 от ЗУТ. Проектът е изложен в район...

Приеха ПУП за Студентски град

02-08-10Столичният общински съвет прие единодушно новия подробен устройствен план на Студентски град. Това стана възможно след три години работа, няколко обществени обсъждания и трудно балансиране между интересите на...

Публичен регистър на ВЕИ проектите.

30-07-10Сдруженията от сектора на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) започват проект за създаване и поддръжка на Национален публичен регистър за възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).Той ще обхваща нови и съществуващи...

Увеличава се продажбата на хибридни автомобили.

21-07-10Прогнозно проучване на маркетинговата фирма J.D. Power, показва че продажбите на електромобили и хибриди в световен мащаб ще достигнат 940 000 броя до края на 2010 г. За сравнение - през миналата година са били пласирани...

Обществени консултации по изменение на европейската директива за Оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС)

15-07-10Консултациите са отворени за всички и се провеждат онлайн на сайта на Европейската комисия. Европейската комисия провежда публичните консултации са във връзка с изменение на Директива 85/337/ЕИО за оценка на...

Комисията по земеделските земи ще решава за промяната на предназначението на земи за изграждане на енергийни обекти.

28-06-10Депутатите обсъдиха на първо четене измененията в Закона за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/. Поради нарасналия инвестиционен интерес за изграждане на обекти, предназначени за производство на електрическа енергия от...

Нова фериботна линия между Румъния и България.

23-06-10Румънската агенция Аджерпрес съобщи за нова фериботна линия, която ще свързва Свищов в румънския град Зимнича. Линията ще започне работа тази неделя. Собственикът на линията "ИнтерАгро Ко" е инвестирал 5.5 милиона евро...

Изработен е план за регулация на Зона Г в София.

22-06-10Изработен е план за регулация и застрояване на Зона Г в обхват: ул. Алабин, бул. Витоша, бул. Патриарх Евтимий, ул. Проф. Фритьоф Нансен, бул. България, бул. Пенчо Славейков, бул. Витоша, ул. Ген. Михаил Скобелев, бул....

Готов е окончателният проект на плана за улична регулация /ПУР/ за кв. Изгрев във Варна.

20-06-10Планът за улична регулация включва м. Изгрев, м. Франга дере и м. Кокарджа при граници: път за с. Каменар, бул. Христо Смирненски, каменарско землище на СО „Сълзица”. Проектът е изложен в техническата служба на район...

Добрич ще стане по-зелен.

16-06-10Oбщината Добрич спечели безвъзмездно финансиране по оперативна програма "Регионално развитие" по схема "Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда". Средствата са в размер на около 5...
|< << 486 487 488 489 490 491 492 >> >| 
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com Политика за конфиденциалност