Уважаеми клиенти, във връзка с многократни запитвания ви предупреждаваме: промяната на ателие в жилище не винаги е възможна! Едно от необходимите условия е да притежавате гараж или паркомясто в границите на парцела, в който е построена сградата!

Новини

|< << 544 545 546 547 548 549 550 

Общият устройствен план на В. Търново заплащва 6 защитени зони.

28-01-09Проектът за Общ устройствен план на Велико Търново не е съгласуван с Регионалната инспекция по околната среда и водите, която трябва да издаде оценка за въздействието му. От повече от една седмица P8 РИОСВ - Велико...

Министерски съвет отпуска 4300000 лева за строеж на горски пътища

27-01-09За строеж на горски пътища Министерски съвет предвижда 4300000 лева. Това ще бъде основен приоритет в работата на в Държавната агенция по горите (ДАГ). За поддръжка, ремонт, реконструкция и рехабилитация се предвижда да...

Най-големият ветрогенератор в България започна работа.

26-01-09В плевенското село Сомовит официално бе пуснат в експлоатация най-голямия ветрогенератор в страната. Инвестицията е на ловешката фирма „Велга” и е на стойност 3 200 000 евро. Генераторът е немски, а мощността му е 2,5...

Нова Тарифа за таксите събирани в системата на МОСВ

23-01-09Новата Тарифа е обнародвана в L22 Държавен вестник брой 6 от 23.01.2009 г. Стойността на повечето такси е драстично увеливена. Например до сега издаване на решение относно необходимостта от извършване на оценка на...

Край на замените със земеделски земи от ДПФ

23-01-09Народното събрание прие на заседанието си на 22 януари 2009 г. на второ четене промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Те предвиждат забрана на замяната на земи от държавния поземлен фонд...

По-ефективно използване на земите от Държавния поземлен фонд.

22-01-09По време на заседанието на Комисията по земеделие и гори министър Валери Цветанов представи политиката на Министерство на Земеделието и Храните за ефективно използване на земите от Държавния поземлен фонд (ДПФ). ...

Разширяват сградата на ДАГ в София за близо 2 млн. лева

22-01-09В първите дни на новата година започна изпълнението на строително-ремонтните работи на сградата на столичната дирекция "Архитектура и градоустройство"(ДАГ) на ул. "Сердика" 5. Столична община е сключила договор за...

Гръцки фермери блокираха магистрали и гранични пунктове

22-01-09Гръцки фермери блокираха магистрали и гранични пунктове в няколко части на страната, след като в сряда министърът на земеделието не успя да отговори на техните искания за по-силна държавна подкрепа. Преди това фермерите...

Протакат обнародването на Закона за горите

21-01-09На 16.01.2009 г. Парламентът гласува промени в Закона за горите, с които прекратява замените на земи и гори от държавния горски фонд. Промените в закона не бяха обнародвани в държавен вестник на 20.01.2009 г....

Общинска служба по земеделие – Нови Искър

20-01-09На основание чл. 18д, ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за стопанисване и ползване на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) заявителите за възстановяване на собственост върху земеделски земи в землището на с. Войняговци...
|< << 544 545 546 547 548 549 550 
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com Политика за конфиденциалност