Полезно
+0 up   -0 up

отоговорете ме може ли да се променя статут на магазин в "Кулинарен магазин" без съгласието на

Моля отоговорете. Интересува ме може ли да се променя статут на магазин в "Кулинарен магазин" без съгласието на живущите в блока и ако не може от къде е видно.Благодаря ви.
Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
За да промените предназначението на помещение в магазин е нужно да имате нотариално заверено съгласие на всички непосредствени съседи на имота. Това е описано в чл. 38, ал. 4 от Закона за устройство на територията. Чл. 38. (4) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Съществуващо жилищно помещение или самостоятелно жилище на първия етаж на жилищна сграда може да се преустрои с промяна на предназначението му за магазин или за други обслужващи дейности, извън тези по ал. 3, при спазване на санитарно-хигиенните, противопожарните и другите технически изисквания и ако се осигури самостоятелен вход извън входа и общите помещения на жилищните етажи. В тези случаи се изисква решение на общото събрание на собствениците, взето по установения ред, и изрично писмено нотариално заверено съгласие на всички с
 
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com by ilianko Политика за конфиденциалност  
.