Полезно
+2 up   -0 up

Кои са заинтересувани лица при одобряване на устройствени схеми и планове?

 Заинтересувани лица при съгласуването и одобряването на устройствени схеми и планове и техните изменения са собствениците и носителите на ограничени вещни права според данните от имотния регистър, чиито недвижими имоти са непосредствено засегнати от предвижданията на подробния устройствен план.

 Непосредствено засегнати от предвижданията на подробния устройствен план недвижими имоти са:
 - имотите - предмет на самия план;
 - съседните имоти, когато са включени в свързано застрояване;
 - съседните имоти, включително имотите през улица, когато се допускат намалени разстояния;
 - съседните имоти, когато се променя предназначението на имота - предмет на плана;
 - имотите, които попадат в определените с нормативен акт хигиенно-защитни зони, изискващи се за предвиденото по плана застрояване.

Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
Интересувам се какво се случи с наследствено лозе от 0,500 дка в м-ст "Шейтана", възстановено с Решение 12745/1996г., след като нямам скица на имота.Нямам такава, защото община Аксаково не издава, а е възложила на фирма-монополист това и тя ми иска 700 лв.само за една скица.
 
Полезно
+0 up   -1 up
Искам да разбера на кого се води къщата в която живея след смърта на родителити
 
Полезно
+0 up   -0 up
искам да попитам дали имот номер;89006 по екатте 80827 в с. черна могила се обработва от фирма МИТУСИС?
 
Полезно
+0 up   -0 up
здравейте как мога да закупя диржавен имот.благодаря
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте! Имам парцел в София, който позволява да бъде разделен на два отделни парцела.Какъв е редът за да го направя и нося ли риск след като заплатя на упълномощено лице да го направи да бъде отхвърлен проекта от общината?
 
Здравейте,собственик съм на 9800 кв.м в землището на с.Войнеговци,като по ОУП зоната е Тзв (зелена зона). 100% от моя чатен имот е отреден за озеленяване.Бих ли могла да се боря за промяна на статута,тъй като по този начин ме лишават от правото ми за релно ползване? Имам имот,който на практика не бих могла да ползвам...освен за една прекрасна ливада...Това не накърнява ли правото ми на собственост? Благодаря Ви педварително,и се надявам на отговор.
 
Здравейте, На основание утвърден ПУП, до моята къща се строи кооперация. На Пуп-а не сме възразили. В хода на строителството се закриват плътно 6 прозореца от фасадата на къщата. Причината е че 3 години след утвърдения ПУП, Общината му продава тротоара пред къщата ни. Строителя е направил инвестиционен проект в който се включена чужда собственост. Разрешението за строеж е подменяно и второто е с изтекъл срок от 1 година чл.145 ал.4 ЗУТ. Може ли да се жалваме за нанесените ни щети?
 
ще продавам имот за който не разполагам с никакви документи. Какво трябва да направя? Благодаря Ви
 
Как знаете, че имота е Ваш тогава? Проверете за копия на документите в Имотния регистър.
Здравейте , въпроса ми е следния . В съседство съм с Поземлен Имот , който е с променен статут , от земеделска земя в неземеделска , до колко ме засяга това и мага ли да се везползвам от ситоацията да променя и статута на моя Поземлен Имот? Благодаря ....
 
Здравейте, г-н Христов, Благодарим Ви за запитването и се извиняваме за забавянето. Ще бъде по-лесно да смените статута на Вашия имот щом граничи с имот в регулация.
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com by ilianko Политика за конфиденциалност  
.