Полезно
+3 up   -0 up

Какво е геодезическо заснемане?

 Геодезическото заснемане съдържа всички теренни и ситуационни подробности в и около даден имот. То е необходмо в следните случаи:
 • за отразяване в кадастралния план на изменения на имотни граници и др.
 • за отразяване на изменения в кадастралната карта във връзка с издаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 от Закона за кадастъра и имотния регистър
 • допълване на непълноти и поправяне на грешки в кадастралната карта
 • за проектиране на подробен устройствен план
 • за вертикално планиране
 • заснемане на местоположенията на сондажи и отразяването им в кадастралния план
 • заснемане на сграда с прилежащите й външни връзки (В и К, електроснабдяване, топлоснабдяване, газоснабдяване, съобщения)
 • заснемане на подземни елементи на съоръженията и линейните инженерни мрежи на транспорта, водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения
 • заснемане на фасадите на сгради (паметници на културата и други)
 • контролно заснемане за заверка на фундаменти

Геоимот може да Ви съдейства за геодезично занемане.

Връзки: Проект.bg, Аркси, Геодезическо заснемане София

 

Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
Здравейте,

Във възка издаване на скица за поземлен имот в с.Славеево, общ.Ивайловград, бях уведомен че имотът има кадастрални граници, които не са попълнени в действащия ПУП на с.Славеево, общ.Ивайловград.

Моля за изготвяне на предложение от Ваша страна за изготвяне на геодезическо заснемане на имота.

С Уважение,
Георги Иванов
 
Имота е маломерен,но живеем в двуетажна къща две семейства, искаме да си сложим граници на дворното място и таванското помещение.Да се направи имотна подялба,каква е цената. Имота се намира в Нови Искър
 
здравейте аз съм земеделски производител и имам район в централен балкан в гр.Калофер,но всяка година имам голямо застъпване,и искам да попитам дали чрез вашите услуги може да ми определите точните граници на пасищния ми район и това да е гарант пред държавен фонд земеделие при следващо застъпване?
 
Геодезическите заснемания повлияват ли се от метеорологичните условия. Например една снежна покривка.
 
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com by ilianko Политика за конфиденциалност  
.