Полезно
+4 up   -0 up

Собственик съм на имот с променен статут. Какъв е срокът в който трябва да започне строителството?

 Според § 27 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за опазване на земеделските земи, когато решението за промяна предназначението на земеделска земя не е отменено с влязъл в сила административен акт или с акт на съда, то запазва действието до 24 май 2017, когато изграждането на обекта не е започнало.

Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
Здравейте, имам имот в землището на с.Бусманци. За кв.Абдовица беше разработен и утвърден план за регулация с разширение на квартала, при което моят имот влезе в плана за регулация. По съвет на техническата служба декларирах имота в данъчната служба при район Искър. Тъй като направих това със закъснение, бях санкционирана да платя със задна дата данъците, такса смет и лихвите върху тях. Сега, когато ми издават удостоверения за намаляване или отпадане на такса смет, в удостоверенията пише "земеделска земя". И според мен земята е земеделска земя-не сме плащали никакви такси. Правилно ли е да събират данъци при този случай?
 
Полезно
+0 up   -0 up
Иман имот В земмлището на село Луково. Имота е закупен 2009год. През 2018 година част от земята е промененана в горски масив. Към кого трябва да се обърна за промяна статута на земята и нотариалнит акт който имам до какава степен е валиден . след като нотриусът не иска да извърши покупко продажба.
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте, до колкото е ясно земеделската земя губи правно действие, както сте описали по долу, но за да обновим всички вече извадени документи, значи ли че трябва да се прави нов ПУП или той е в дейстие и е необходимо само актуализация в съответната Областна дирекция „Земеделие” да се приложи ПУП-а който вече е правен с актуална скица и всичко останало.
 
Как да си възстановя променения статут с решение от 2008г. От тогава до сега плащам данъци и такси за битови отпадъци. Мога ли да ползвам съкратена процедура за възстановяване на статута със същия ПУП?
Полезно
+1 up   -0 up
промяна на статут от лозе на земеделска земя кат.4 как трябва да се извърши ?
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте, З
Закупих през 2017 г парцел за индивидуално застрояване с влязал в сила ПУП от 2008г. ( земята 2009 год. от широколистна гора след всички платени такси е извадена от горския фонд и урбанизирана. Предишният собственик е минал всички процедури в РиОСВ, РЗИ и министерството и получил разрешение за инвестиционни намерения за строително на жил. къщи. Не е стартиран проекта ).
Сега искам да изготвя нов проект, тъй като стария не ми харесва и трябва да започна с получаване на виза за проектиране.
Въпроса ми каква е процедурата за издаване на виза за проектиране, какви документи са ми необходими, къде трябва да ги подам?
 
Здревейте собственик съм на имот със сменен статут за който не е поискано стр.разрешение до 25.05.17г.Какви процедури и заплащания трябва да извърша за да запазя сменения статут на имотита си или ако трябва да изърша наново смяната на статута има ли облекчена, по бърза процедура, след като вече ввднъж е бил сменен. На въпросния имот имам издадено разрешение за изграждане на временен паркинг с ограда и за поставяне на врменно поставяем ибект.
 
Здравейте, имам влязло в сила решение за промяна на предназначението на земеделска земя на 25.04.2013 г. Дадоха ни виза за проектиране м. 05.2018 г. Изготвихме проект, представяме го в общината за разрешение за строеж и ни ми отказват с аргумента, че срока на промяната на предназначението е изтекъл. Не е ли 6 годишен срока, т.е. до 25.04.2019 г.?
Полезно
+0 up   -0 up
Имаме нотариален акт за земеделска земя.Месец Декември 2017 г излезе решението за промяна на статута за жилищно строителство.Платени са таксите.Трябва ли да се изготви нов нотариален акт и дали трябва да се подаде декларация в местни данъци и такси? И ако трябва нов нотариален акт какви документи са необходими?Благодаря за отделеното време.
 
Полезно
+3 up   -1 up
Земеделска земя с променен статут до 24,05,2017 не е искано разрешение за строителство. След тази дата как ще се оформи връщането в земеделска земя и ще се отпише ли в срок от два месеца от земи в регулация, за да не се плащат данък за недв.имот /регулация/ и такса битови отпадъци? Ще се запази ли правото за строителство върху тях, при повторно заплащане на държ. такса със същия проект.
 
Полезно
+2 up   -0 up

 

 

Здравейте, г-н Христосков, Благодарим Ви за запитването. Трябва да получите от МЗХ или от ОД "Земеделие" /не знам от къде е издадено Решението за промяна
на предназначението/ ново решение за отмяна на старото, с което земята ще стане отново земеделска. Ще имате 14 дни да го обжалвате
ако искате. Когато новото решение за отмяна влезе в сила, ще можете да отпишете имота от данъчното и да промените данните в кадастръра.
Няма да можете да запазите правото на строителство. В бъдеще, когато искате да строите, може пак да подадете всички документи за
промяна на статута и след като платите отново държавната такса, имотът ще бъде с променено предназначение.
Тогава ще имате 3 години да поискате разрешение за строеж.

С уважение,
Геоимот ЕООД

 

31.05.2017 г.

 

 

 

Имам имот 3 дка на който е сменен статута за жилищно строителство и са оформени два имота по 1,5 дка. Единият ще бъде застроен, но другият който вече не е наша собственост няма да се застроява. Какво ще се случи с втория имот, отново ли ще се преобразува в земед.земя или ще се запази статута. Защото в ОД "Земеделие" видях,че при тях имота е вписан 3 дка. Нас ще ни засегне ли това, задължително ли трябва и в двата имота да се строи?
 
Полезно
+0 up   -1 up
Здравейте, закупих имот в с.Марково със сменен статут от земеделска земя и сега ми казват, че статута ми е сменен отново на земеделска земя, защото е изтекъл срок... Има ли такова нещо и ако има каква е процедурата и таксите, за да си го върна...
 
чл. 24, ал. 5 от ЗОЗЗ:
Решението за промяна на предназначението на земеделската земя губи правно действие, когато:
1. в тримесечен срок от съобщаването по реда на чл. 24а не е заплатена таксата по чл. 30, или
2. в тригодишен срок от влизането в сила на решението за промяна на предназначението не е поискано издаването на разрешение за строеж на обекта, или
3. в 6-годишен срок от влизането в сила на решението за промяна на предназначението изграждането на обекта не е започнало.
Полезно
+0 up   -0 up
zdraveyte, kolko vreme ikolko pari shte mikostva da smenq statuta ot zemedelska zemq na promishlena ,imota se namira do promishlena zona dotk i voda
 
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com by ilianko Политика за конфиденциалност  
.