Полезно
+1 up   -1 up

Какви документи се подават в РИОСВ-София за становище за промяна предназначението на земята?

 За издаване на становище от РИОСВ-София относно съгласуване на преписки по промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди на основание чл. 30 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи /ППЗОЗЗ/ за всеки обект се комплектова преписка, която съдържа:
 1. Молба, в която се описват инвестиционните намеренив /бланка в РИОСВ/
 2. Копие на документ за собственост
 3. Копие на скица и партида с координатни точки
 4. Удостоверение за поливност на земята издадено от „Напоителни системи” ЕАД
 5. Акт за категоризацията на земеделската земя издаден от Областна дирекция „Земеделие и гори”
 6. Разрешение от Дирекция „Архитектура и градоустройство” /ДАГ/ за градоустройствена процедура
 7. Проект за ПУП с обяснителна записка
 8. Пълномощно, ако документите не се подават от инвеститора
 РИОСВ издава становище в рамките на 1 месец след оглед на имота. Преписката се получава обратно заедно с изготвеното становище след плащане на съответната такса.
 Стойността на таксата може да проверите след издаване на становището на тел: 02/955-55-98
 Таксата се заплаща по сметка на Общинска банка АД-ЦУ
 IBAN: BG77SOMB91303137026501
 BIC: SOMBBGSF Проверете най-близкия клон на Общинска Банка
 

Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
Здравейте,моля бихте ли ми казалаи какви са изкусемите документи за съгласуване на ПУП-ПЗ от РИОСВ-София, в какъв срок се съгласуват и каква е таксата?
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте,моля за информация за необходими документи за съгласуване на ПУП-ПРЗ от РИОСВ София,в какъв срок и каква е таксата?
Благодаря
Здравейте, моля бихте ли ми казалаи какви са необходимите документи за съгласуване на ПУП-ПЗ от РИОСВ-София, къде се подават и каква е таксата?
Здравейте,
Моля за информация какви документи са необходими за смяна на предназначение на земеделска земя?
Моля да предоставите списък на документите необходими за съгласуване устройствена процудура основана на разрешение-заповед на главния архитект на София.
Към днешна дата изискваните документи към РИОСВ Пловдив са променени: - уведомление по образец от сайта на РИОСВ,2бр. попълнени и качени на 2 електронни носителя (диска) - скица (актуална) + 2 обходни схеми - нотариален акт Банковата сметка, по която се превежда таксата от 50лв. е вече към УниКредит Булбанк, като в графа \"основание\"се описва конкретно за какво е таксата, закон, член и т.н. На мен не ми е ясно точно кой образец уведомление се попълва за смяна на статут на зеделска земя и начина по който се попълва.Ако може да помоля за малко помощ, адреса на сайта е: www.riosv-pd.hit.bg лагодаря предварително.
 
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com by ilianko Политика за конфиденциалност  
.