Полезно
+0 up   -1 up

Каква е държавната такса за изключване на гора от горски фонд?

Таксата за изключване при промяна на предназначението на гори и земи от горския фонд с цел изграждане на площадки на електроцентрали, язовири и други хидротехнически и електротехнически съоръжения, добив на подземни богатства, гробищни паркове, депа за отпадъци, претоварни станции, трасета на линейни обекти е равна на сумата от цената на насаждението и[b] 30 на сто от базисната цена на имота[/b]. Цената на имота се определя от [b]лицензиран лесовъд[/b] по средните цени на земята по типове месторастения съгласно приложение № 1 от Наредбата за определяне на базисни цени, цени за изключените площи и учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд и се увеличава със стойността на пазарен регулатор съгласно приложение № 20 от същата наредба. За изключване при промяна на предназначението им на гори и земи от горския фонд за [b]създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани територии [/b](населени места и селищни образувания), както и създаване или разширяване границите на отделни урегулирани поземлени имоти извън тях се заплаща цена за промяна на предназначението, равна на сумата от цената на насаждението и [b]70 на сто от базисната цена на имота[/b]. Цената на имота се определя по същия начин както е описано по-горе. Може да намерите разгледаде списъка с лесовъди от този сайт. Трябва само да изберете населеното мясти, където се намира имота.
Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
Каква е таксата за изключване при промяна на предназначението на гори и земи от горския фонд с цел изграждане на жилищна сграда за имот с площ от 780 кв.м.
 
Землище Бояна , София , площ 2000 м2 , частна собственост.
Колко е държавната такса за промяна статута на имота?
 
Каква е цената за промяна на предназначението на горски фонд в близост до морето за създаване на УПИ
 
Каква е цената за 1200кв м за изключване на горски фонд за създаване на УПИ? Как да разбера преди да закупя парцела, че смяната на предназначението е гарантирана? Колко време отнема, какви са етапните действия от горски фонд към УПИ? Благодаря ви предварително!!

Каква е цената за 1200кв м за изключване на горски фонд за създаване на УПИ?Благодаря ви!
Каква е цената за изключване на имот от горски фонд за създаване на УПИ в размер на 100 декара в района на област Монтана? Благодаря!
цена за изключване на горски фонд за курортни нужди
Полезно
+0 up   -0 up
В парцел горски фонд в който няма никакви дървесни видове , а само няколко храста, има сграда със смесено предназначение. Парцела се е ползвал като ГСМ стопанство з услуга на мина. Желаем да ползваме сградата за стопанска дейност
1.Каква ще е таксата за смяна предназначението на земята - 2 500 кв.м.
2. Възможна ли е смяната само на земята под сградата и каква ще е таксата-380 кв.м.
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте!Каква е възможността за смяна на статут на земя от 0.260 дк от горски фонд-голина намиращ се в гр.Созопол местност Ликовуня?Благодаря!
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com by ilianko Политика за конфиденциалност  
.