Полезно
+6 up   -3 up

При какви условия се отменя решението за промяна на предназначение на земеделската земя?

 

В случай, че имате постановено решение за промяна предназначението на земеделска земя, но не заплатите държавната такса в 3 месечен срок от получаване на писмо от съответната Областна дирекция "Земеделие" или Министерство на земеделието, решението ще бъде отменено. Освен това, след влизането му в сила трябва да спазите следните срокове: - в 3 годишен срок да поискате разрешение за строеж; - в 6 годишен срок да сте започнали строителството на основния обект; Решението се отменя от административния орган, който го е издал. При отмяна на решението, може да поискате да бъде издадено ново като използвате одобрения ПУП за имота, в случай че няма промяна в инвестиционното намерение.

Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
Имам земеделска земя -нива категория 4 ,която имам намерение да вкарам в регулация и да бъде разделена на 6 парцела.Въпроса ми е-ако не ми достигнат финансите,за да застроя 6-те парцела в шест годишния законов срок мога ли да продам част от парцелите и променя ли се срока,който трябва да се спази от новият собственик?
 
Имам имот Упи без постройки. Единственият път до него не е благоустроен а по план съществува, но никога не е бил ползван като такъв. Обрасъл е и неравен. Общината казват да се подаде питане дали предстои благоустройство. Ако искам аз да си го прекарам трябва ли да искам разрешение а и трябва ли геодезист за да го трасира?
 
Здравейте,

искам да си купя имот за построяване на къща в гр.София,кв.Драгалевци,но в обявате пише ,че имота е в регулаия,НО трябва да се смени статута на имота защото попада в зоната за паркове и озеленяване.Възможно ли е да се смени статута за да се строи в имота и реално колко време ще отнеме по ваша преценка защото чувам за срокове с години.

Благодаря ви.
 
Полезно
+0 up   -0 up
Имотът ми е с граници:Магистрала, пътен възел, път от републиканска пътна мрежа и частни имоти.На какво разстояние от пътния възел може да се направи включване в магистралата?
 
въпрос:
За УПИ граничещ с края на регулацията на населеното място.
Собственика има документ за УПИ.
По КК имота е по голям, включена е и част от имота изван регулациата ,която собственика владее но няма записан собственик.
Може ли да се измени регулациата по имотната граница,като
собственика закупи от общината неурегулираната част от имота .Каква е процедурата.
 
може ли да се издаде удостоверение за търпимост за строеж в общински имот, построен на непозволено отстояние от регулационната граница
КОЛКО Е ДОПУСТИМАТА НОРМА ЗА ВИСОЧИНА НА ТАВАН НА КЪЩА /0.50- 1.00- 1.50М/ И В К0Й ЧЛЕН НА ЗУТ Е ЗАПИСАНО... ПРЕДВИРИТЕЛНО ВИ БЛАГОДАРЯ....
 
Полезно
+0 up   -0 up
В сграда на два етажа от които първия е изцяло магазини и ресторант а втория от общо 1000кв.м. притежавам 500кв.м.Помещението е било шивашки цех а аз искам да го преустроя в жилище.Как бих могъл да го направя?
 
Полезно
+0 up   -0 up
Имам съсобствен имот. До сега не можахме да се разделим защото се считаше че размерът на лицата на новите имоти няма да отговарят на изискванията на ЗУТ. Съседните сгради са свързани. И проектанти и адвокати считат, че ал.5, от чл.19 на ЗУТ е неприложима защото става дума за свързани сгради за социални жилища. Оказа се че това не е вярно, защото в ал.5 има граматична грешка. Между думите "свързани сгради" и "за социални жилища" трябва да има запетая. Тогава смисълът на тази алинея коренно се променя. Наличието на грешка бе признато от МРРБ и оттам обещаха да внесат в НС искане за поправка на алинеята. Но според министерството и без запетая е ясно че това са два независими случая.
Главният архитект на общината, се съгласи с писмото на МРРБ и ме посъветва да поискам от общината, при тези обстоятелства, да разреши делба на два имота. Вие какво ще ме посъветвате?
 
Здравейте!

Какъв е редът за промяната на предназначението на старо училище в производствено помещение и жилищна площ?
Поздрави!
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте
Искам да попитам,при смяна на статут на апартамент ако единия от непосредствените съседи е магазин за промишлени стоки трябва ли и от него да взема писмено съгласие.В ЗУТ пиши непосредствени живущи съседи.Благодаря
 
Преди половин година, къщата построена на границата на моя двор има нов собственик. Целият първи етаж от едната страна е на нивото на моя двор около 2.30 м височина.Съседът ми иска да прави отводняване на къщата,да влезе в моя двор и да копае на дълбочина 2.60 по протежение на къщата и оградата която дели имотите около 16м с оето ще унищожи голяма част от двора ми, който е 300кв.м. с къщата. Има ли право да извърши това без мое съгласие
 
Какви документи са ми нужни за да мога да укрепя старата си къща?
 
Здравейте,
Притежавам стара къща , строена през 1915 година. Къщата е на два етажа и таван , като е изцяло с гредоред. Идеята ми е да излея плоча на двата етажа . Какви документи са ми нужни за да укрепя къщата.
Полезно
+0 up   -0 up
Съседът си е вързал къщата за кабелите на интернета ми.Как да постъпя, че да си махне къщата от кабелите ми?
Благодаря!
 
Полезно
+0 up   -0 up
Съседът ми си подвързал кабелите за интернет като заблудил старата ми майка, тоест без разрешение на всички съсобственици на вилния имот / аз, сестра ми и мама / и обиколил цялата ни тераса на разстояние 1-2 м над леглото на мама. Тя е с хипертония сърдечна и е чувствителна към всякакъв вид електромагнитни излъчвания и вибрации. Как да постъпим, за да си премахне кабелите? Благодаря предварително.
 
Полезно
+0 up   -0 up
eeeeeeeeeeeee eeeeeeeee
 
Полезно
+0 up   -0 up
Съседът ми си подвързал кабелите за интернет като заблудил старата ми майка, тоест без разрешение на всички съсобственици на вилния имот / аз, сестра ми и мама / и обиколил цялата ни тераса на разстояние 1-2 м над леглото на мама. Тя е с хипертония сърдечна и е чувствителна към всякакъв вид електромагнитни излъчвания и вибрации. Как да постъпим, за да си премахне кабелите? Благодаря предварително.
 
Полезно
+0 up   -0 up
eeeeeeeee eeeeeeeeee
 
Полезно
+0 up   -0 up
test test test test test test
 
Полезно
+0 up   -0 up
ssss sssssss
 
Полезно
+0 up   -0 up
www www www
 
Полезно
+0 up   -0 up
www www www
 
Полезно
+0 up   -0 up
www www www
 
Полезно
+0 up   -0 up
www www www
 
Полезно
+0 up   -0 up
test test test
 
Полезно
+0 up   -0 up
test test test
 
Полезно
+0 up   -0 up
test test test
 
Полезно
+0 up   -0 up
test test test
 
Полезно
+0 up   -0 up
test test tes
 
Полезно
+0 up   -0 up
Партерен етаж на жилищна сграда има Разрешение за ползване на Строеж - Магазин за Промишлени стоки (Преустройство на Апартамент). За да се промени статута от Магазин за Промишлени стоки в ресторант или бар при подаването на молбата в общината заедно с инвестиционният проект необходимо ли е нотариално съгласие на непосредствените съседи. Проблема е че мазазина работи до 20 часа, а ресторанта или бара до 2-3 часа през нощта.
 
Полезно
+0 up   -0 up
Какви са отстоянията от границите на имота при строеж на къща от съседните имоти и когато от едната страна имаш дере?
 
Полезно
+0 up   -0 up
test test test
 
Закупихме имот в регулация с влязъл в сила ПУП, който не е обжалван. Според регулацията оградата трябва да се премести с по-малко от метър, от което са засегнати северния и южният ни съсед, като от единия ще вземем, а на другия ще дадем. Фактът, че ПУП-ът не е обжалван предполага тяхното уведомяване и съгласие. Въпросът ми е каква е процедурата да осъществим въпросното преместване на оградата. Благодаря!
 
Собственик съм на земя, която попада в границите на концесия за добив на подземни богатства. Имота ми е унищожен напълно. До момента не съм получил никакво уведомление,нито обезщетение за имота си. Кой трябва да предприеме действия по а) учредяване вещно право за ползване; б) покупко-продажба В) отчуждаване на имота- държавата или концесионера. Държавата носи ли отговорност, че не е приложено нито едно от гореизброените действия преди издаване на решението за концесия от Мин. съвет и преди сключването на договора. Вече 5 г. реакция от никъде за нищо. Кой е виновен - концесионера или държавата. Срещу кого да заведа дело за обезщетение.
 
Полезно
+0 up   -0 up
ЗДРАВЕЙТЕ,ОТ ПРАДЯДО МИ ИМАМЕ 65 ДК НИВИ.НАСЛЕДНИЦИТЕ СА 10 ДУШИ КОИТО ОТ КОИТО НИКОЙ НЕ СЕ Е ЗАИНТЕРЕСУВАЛ ОТ ТЕЗИ ЗЕМИ И СЕСТРА МИ КОЯТО ЖИВЕЕ В СЕЛОТО КАДЕТО СЕ НАМИРАТ ТЕЗИ НИВИ СЕ Е ДОГОВОРИЛА С ОПРЕДЕЛЕН АРЕНДАТОР ДА ГИ ОЛРАБОТВА И ВЗЕМА ВСИЧКАТА РЕНТА БЕЗ ДА РАЗДЕЛЯ С ДРУГИТЕ НАСЛЕДНИЦИ.ЗЕМИТЕ СА ОТ СТРАНА НА БАЩА МИ КОЙТО Е ПОЧИНАЛ.КАКВО МОГА ДА НАПРАВЯ ЗА ДА СЕ СНАБДЯ С ДОКУМЕНТ ЗА МОЯ ДЯЛ-ИЗОБЩО МОГА ЛИ ДА НАПРАВЯ НЕЩО В МОЯ ПОЛЗА?
 
Полезно
+0 up   -0 up
В тези и други подобни случаи, които за съжаление не са рядкост, Геоимот ви препроръчва да преосмислите роднинските си взаимоотношения. Геоимот може да ви консултира и съдейства при оформяне на документите за доброволна делба.
Дядо ми е починал е оставил наследство от 32дка ниви и ливади има 5 наследници Извадихме
Баща ми притежава земя от нива от 5декара нива от 2 500 дек и нива от 11 746 дек Бащами е починал
Баща ми остави наследство стара къща лозе и градинa
Ще им разкажа играта! Съдебна делба.
Правим ремонт и въпроса ми е дали може да сложим тоалетна в банята като преди това сме нямали
 
В къща или блок живеете? Ако сте в блок, на кой етаж?
Съседът ми си подвързал кабелите за интернет като заблудил старата ми майка, тоест без разрешение на всички съсобственици на вилния имот / аз, сестра ми и мама / и обиколил цялата ни тераса на разстояние 1-2 м над леглото на мама. Тя е с хипертония сърдечна и е чувствителна към всякакъв вид електромагнитни излъчвания и вибрации. Как да постъпим, за да си премахне кабелите? Благодаря предварително.
 
Здравейте! Благодарим Ви за запитването. Кабелите за интернет са специално направени, за да нямат електромагнитни излъчвания. Ако искате да ги премахнете по законния ред се обърнете към интернет доставчика.
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com by ilianko Политика за конфиденциалност  
.