Новини

2 3 4 5 6 7 >> >| 

Обява до заинтерсованите лица

14-01-22О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г. МИРОСЛАВ БОЯНОВ ПОПОВ с адрес за кореспонденция: гр. София, ул....

Обява до заинтерсованите лица

07-01-22 О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г. БИСТРА КРАСИМИРОВА САКЪНТИЕВА и ХРИСТО МИХАЙЛОВ САКЪНТИЕВ с...

Обява до заинтересованите лица

30-11-21О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г. “Фриизон 21” ЕООД адрес за кореспонденция: гр. Габрово, ул....

Обява до заинтересованите лица

01-11-21На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г. ИВАНКА ПЕТРОВА ПАШОВА с адрес за кореспонденция: гр. Пазарджик, съобщава на засегнатото население, че има следното...

Обява до заинтересованите лица

04-10-21На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г. Христинка Цветанова Стефанова с адрес за кореспонденция: гр. Луковит, ул. “Милин Камък” № 15, съобщава на засегнатото...

Обява до заинтересованите лица

24-09-21“Сиймар” ООД с адрес за кореспонденция: гр. Габрово, ул. Обзор 2 съобщава на засегнатото население, че имат следното инвестиционно предложение: “промяна предназначението на земеделски имот с идентификатор 72709.61.26 по...

Обява до заинтересованите лица

14-09-21На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г. Фирма “Ванеса 33” ЕООД с адрес за кореспонденция: с. Доброславци, ул. Отава № 34, район Нови Искър, съобщава на...

Обява до заинтересованите лица

01-07-21На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г. Иван Бончев Узунов съобщава на засегнатото население, че има следното инвестиционно предложение: “промяна...

Обява до заинтересованите лица

23-06-21Съобщаваме на заинтересованите лица, че Александър Христов Гайдаров с адрес за кореспонденция: гр. Габрово, ул. Обзор 2 има следното инвестиционно предложение: “промяна предназначението на земеделски имот за жилищно...

Обява до заинтересованите лица и общественост

07-05-21На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г. Иван Георгиев Пешев с адрес за кореспонденция: гр. Габрово, ул.“Обзор” № 2. п.код.5306 СЪОБЩАВА на засегнатото...
2 3 4 5 6 7 >> >| 
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com Политика за конфиденциалност  
.