Обществено обсъждане на ОУП на Велико Търново

Проектът за ОУП с 25 годищна перспектива беше представен на обществено обсъждане на 11 декември. Близо три часа архитекти и проектанти отговаряха на въпросите на гражданите и природозащитници. В общия устройствен план на общината са заложени ниско строителство до 10 метра, промишлени зони и пътища. Документът е разработен от софийската фирма “Булплан” под ръководството на арх. Петрович. Проектът за ОУП предвижда ново обходно трасе от запад, което ще се отделя от главния път Русе¬-Стара Загора северно от Самоводене и ще се пресече с него южно от Дебелец като се свърже с шосето за Хаинбоаз. Друго обходно трасе ще бъде пътят на Балван на север от селото за връзка с главен път София ¬-Варна. В плана са отбелязани териториите за строителство на малки и средни предприятия. Промишлени обекти ще може да бъдат построени край Балван югозападно от пътя за Емен, предвижда се разширение на Западната промишлена зона на Велико Търново. Предприятия се залага да има и до Дебелец с разширението на промишлената зона по десния бряг на р. Дряновска, както и в Килифарево източно от жилищната част на града. Смесени обществено-обслужващи и производствено-складови зони се предвиждат северно от Самоводене, от двете страни на път I¬ 4 от Велико Търново и северно от Леденик, източно от Дебелец в района на ж.п. гарата, край Велчево и Ресен, северно от Церова кория до ж.п. линията за Елена. Като селскостопански центрове се планира да се развият Ресен, Балван и Церова кория заради близостта им до инфраструктура и комуникации. Според ОУП строителство може да бъде направено в ниви и гори, само при доказана необходимост от териториално разширение на населените места, включително за гробища, пътища, складови стопанства. В горските паркове се допускат строежи на сезонни вили. В т. нар. рекреационни зони ¬ природни територии за отдих и туризъм в ОУП се допуска изграждането на семейни хотели до 40 легла, жилищни и вилни сгради, бунгала, заведения, обекти за спорт и атракции, обслужващи паркинги. В ОУП е предвидено значително развитие на вилните зони. Към съществуващите две вилни зони “Къпиновски манастир” и “Чуката” се прибавят нови ¬около Емен, Шемшево, Малки чифлик, Шереметя, северно и северозападно от Арбанаси, край Килифарево в посока с. Ялово. Статута си на вилна зона запазва местността Козлуджа. Ваканционни селище се предвижда да бъдат направени северно от Емен, както и западно и източно от Ветринци. По отношение на туризма ОУП придава значителна тежест на територията около Къпиновския водопад в границите на горския парк “Къпиново-Миндя, Плаково-Велчево” като територия с потенциал за развитие на разнообразен туризъм. Във връзка с това се предвижда изграждането на нова пътна връзка към територията от североизток. Планира се изграждането на междуселищни обслужващи центрове в близост до Никополис ад Иструм, Килифаревския манастир, към прохода Хаинбоаз. Има перспектива за хотели с общ капацитет най-малко от 1500 легла. Закритите селски училища може да бъдат използвани за хосписи. След общественото обсъждане ОУП ще бъде разглеждан на експертен съвет по устройство на територията и внесен за одобрение от Общинския съвет. Скиците с ОУП вече са закачени във фоайето на Общината до ритуалната зала. Поставена е урна, в която гражданите могат да дават предложенията си.
Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com by ilianko Политика за конфиденциалност  
.