Обява до заинтересованите лица (12.03.2021 г)

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г. ТРАЯН ИВАНОВ ЗАГОРОВ адрес за кореспонденция: гр. Габрово, ул. Обзор № 2, пощ. код 5300 съобщава на засегнатото население, че има следното инвестиционно предложение: “поставяне на преместваем обект тип “фургон” за съхранение на селскостопански инвентар в ПИ с идентификатор 10135.5021.1 по КККР на гр. Варна, район Аспарухово, местност „Поряза“ с НТП „лозе“, площ 8031 кв. м. Няма да се провежда процедура по промяна предназначението на земята или промяна на начина на трайно ползване.“ За контакти: Цветелина Терзиева – пълномощник, тел: 0899529968 Дата: 12.03.2021 г.
Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com by ilianko Политика за конфиденциалност  
.