Обява до заинтересованите лица

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г. Димитър Тодоров Алексиев адрес за кореспонденция: гр. Габрово, ул. “Обзор” № 2. п.код.5306 съобщава на засегнатото население, че има следното инвестиционно предложение: “изграждане на рибарник и обслужващи постройки” в ПИ с идентификатор 35496.30.13 по КККР на гр. Калофер, общ. Карлово, обл. Пловдив, местност „Долна Корница“. За контакти: Цветелина Терзиева, тел: 0899529968 Дата: 24.03.2021 г.
Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com by ilianko Политика за конфиденциалност  
.