Обява до заинтересованите лица

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост. На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г. “ЕЛВИ” ООД адрес за кореспонденция: с. Велковци, общ. Габрово, п.к. 5343 съобщава на засегнатото население, че има следното инвестиционно предложение: „изграждане на обор за подрастващи крави като част от съществуваща кравеферма разположена в ПИ 43339.56.69 по КККР на с. Лесичарка, общ. Габрово“. За контакти: Кателина Дойнова, тел: 0885554335 Дата: 05.04.2021г.
Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com by ilianko Политика за конфиденциалност  
.