Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г. Иван Георгиев Пешев с адрес за кореспонденция: гр. Габрово, ул.“Обзор” № 2. п.код.5306 СЪОБЩАВА на засегнатото население, че има следното инвестиционно предложение: “поставяне на преместваем обект тип “фургон” за съхранение на селскостопански инвентар” в ПИ с идентификатор 56722.701.1711 по КККР на гр. Плевен, местност “Стража”, община Плевен. За контакти: Цветелина Терзиева, тел: 0899529968 Дата: 07.05.2021 г.
Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА НИКОЙ, НЕОБХОДИМ 4915902307464
Здравейте госпожо и господине!
За всякакви бързи нужди от финансиране ние
предлагаме ви финансиране в размер от 5000 до 10 000 000 евро на ставка
единична 2%. За повече информация, моля свържете се с нас директно по имейл: aubertpaulette1@gmail.com Whasapp номер: 4915902307464
Благодаря за разбирането и успех за вас
 
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com Политика за конфиденциалност  
.