Обява до заинтересованите лица

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г. Иван Бончев Узунов съобщава на засегнатото население, че има следното инвестиционно предложение: “промяна предназначението на земеделски имот за вилно строителство в ПИ с идентификатор 03767.18.161 по КККР на с. Белчин, община Самоков, област София” За контакти: Цветелина Терзиева тел: 0899529968 Дата: 01.07.2021 г.
Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com by ilianko Политика за конфиденциалност  
.