Обява до заинтерсованите лица

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г. МИРОСЛАВ БОЯНОВ ПОПОВ с адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Леонардо Да Винчи“ № 15 съобщава на засегнатото население, че има следното инвестиционно предложение: “поставяне на преместваем обект тип “фургон” в земеделски имот по КККР на гр. Царево с идентификатор 48619.2.829”. За контакти: Цветелина Терзиева, тел: 0899529968 Дата: 14.01.2022 г.
Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com by ilianko Политика за конфиденциалност  
.