Обява за инвестиционно предложение

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г. Расим Юсеин Расим и Тезджан Гюнерова Ахмедова с адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. “Младост 4”, бл. 411, вх. 2, ап. 14, съобщават на засегнатото население, че имат следното инвестиционно предложение: “поставяне на временно мобилно хале за съхранение на инвентар и фургон” в поземлен имот с идентификатор 44063.6229.3109 по КККР на с. Лозен, район Панчарево, м. “Караджин”, Столична община.” За контакти: Цветелина Терзиева, тел: 0899529968 Дата: 17.01.2022 г.
Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com by ilianko Политика за конфиденциалност  
.