Обява до засегнатото население

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г. “Анджелина-И.Пенчев” ЕООД адрес за кореспонденция: гр. Габрово, ул. Обзор № 2 съобщава на засегнатото население, че има следното инвестиционно предложение: “наемане на имот в горска територия с цел поставяне на временни дървени съоражения за преминаване на велосипеди” в ПИ с проектен идентификатор 87641.203.525 по КККР на с. Шейново, общ. Казанлък, обл. Стара Загора” За контакти: Цветелина Терзиева, тел: 0899529968 Дата: 31.01.2022 г.
Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com by ilianko Политика за конфиденциалност  
.