Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г. Георги Димитров Марков адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. Станевска 53 съобщава на засегнатото население, че имат следното инвестиционно предложение: “изграждане на фотоволтаична централа в ПИ с идентификатори № 49014.16.80 и № 49014.16.81 по КККР на с. Момчиловци, местност „Св. Дух“, община Смолян, обл. Смолян с обща инсталирана мощност от 700 kW”. За контакти: Георги Марков, тел: 0899529968 Дата: 20.06.2022 г.
Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com by ilianko Политика за конфиденциалност  
.