Обява до заинтересованите лица

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г.фирма “КОНСТАНТИН И СИНОВЕ” ООД с адрес за кореспонденция: гр. Габрово, ул. „Обзор“ № 2, съобщава на засегнатото население, че има следното инвестиционно предложение: “изменение на общ устройствен план (ИОУП) на община Септември за ПИ с идентификатор 05949.83.44 по КККР на с. Бошуля с цел отреждане на предимно производствена зона за изграждане на фотоволтаична електроцентрала” За контакти: Цветелина Терзиева, тел: 0899529968 Дата: 17.05.2022 г.
Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com by ilianko Политика за конфиденциалност  
.