Обява до заинтересованите лица

О Б Я ВА От Харитон Христов Колев, на основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.), уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че имам инвестиционно предложение „изграждане на жилищна сграда в ПИ 80981.291.44 по КККР на с. Черни Осъм, община Троян, област Ловеч”. Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено на адрес: info@geoimot.com.
Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com by ilianko Политика за конфиденциалност  
.