Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г. Емил Валентинов Величков с адрес за кореспонденция: гр. София, кв. "Полигона" № 44, съобщава на засегнатото население, че има следното инвестиционно предложение: “промяна предназначението на собствен земеделски имот с идентификатор 55600.59.17 по КККР на с. Пауново, община Ихтиман, местност "Валога" с цел жилищно застрояване". За контакти: Цветелина Терзиева, тел: 0899529968 Дата: 07.07.2022 г.
Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com by ilianko Политика за конфиденциалност  
.