Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г. ET "Атанасов - Атанас Атанасов" с адрес за кореспонденция: гр. Русе, ж.к. "Дружба-3", бл. 15, съобщава на засегнатото население, че има следното инвестиционно предложение: “промяна предназначението на собствен земеделски имот с идентификатор 63427.184.31 по КККР на гр. Русе, община Русе, местност "Над линията" с цел изграждане на паркинг". Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Русе или в РИОСВ - Русе, “Придунавски булевард”, № 20, пощенски код 7000. За контакти: Цветелина Терзиева, тел: 0899529968 Дата: 18.07.2022 г.
Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com by ilianko Политика за конфиденциалност  
.