Обява до заинтересованите лица

Росица Енчева Леви и Делян Даниелов Йорданов съобщават на заинтересованите лица, че във връзка с изискванията на чл. 93, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и в изпълнение на чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (НУРИОВОС), е изготвена  информация съгласно Приложение 2 към чл. 6 на Наредбата, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на шест жилищни сгради в ПИ с идентификатор 57491.18.626 по КККР на гр. Поморие, община Поморие, местност “Кошарите” с площ 17 999 кв. м. Заинтересованите лица могат да се запознаят с информацията като изпратят запитване на info@geoimot.com или се свържат по телефона 0899529968 с упълномощен представител в срок от 14 дни от датата на публикуване на обявата. Дата на публикуване на обявата: 01.08.2022 година.
Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
Полезно
+0 up   -0 up
This is to inform the public that we lend from €3,000 to €5,000,000 at 3% interest. Our loans are fast and guaranteed. Apply today at: moutiercatherine@gmail.com
 
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com by ilianko Политика за конфиденциалност  
.