Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г. Кристиан Огнянов Данчев с адрес за кореспонденция: гр. Габрово, ул. Обзор № 2, пощенски код 5306, съобщава на засегнатото население, че има следното инвестиционно предложение: “урегулиране и промяна предназначението на собствен земеделски имот с идентификатор 68134.4173.28 по КККР на гр. София, район Овча Купел, Столична община, местност "Калище" с цел жилищно строителство". Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено до info@geoimot.com или до РИОСВ - София в 14 дневен срок от публикуване на обявата. За контакти: Цветелина Терзиева, тел: 0899529968 Дата: 01.12.2022 г.
Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com by ilianko Политика за конфиденциалност  
.