Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г. Деница Василева Тодорова и Александър Петров Тодоров с адрес за кореспонденция: гр. Габрово, ул. Обзор № 2, пощенски код 5306, съобщават на засегнатото население, че имат следното инвестиционно предложение: “поставяне на преместваем обект върху земеделска земя с цел временно ползване в ПИ с идентификатор 49206.2626.1 по КККР на с. Мрамор, Столична община. Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено до info@geoimot.com или до РИОСВ - София в 14 дневен срок от публикуване на обявата. За контакти: Цветелина Терзиева, тел: 0899529968 Дата: 27.02.2023 г.
Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
Полезно
+0 up   -0 up
test test test няма такова запитване за земя
 
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com by ilianko Политика за конфиденциалност  
.