Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019 г., Веселин Петров Дамянов уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение „ промяна предназначението на ПИ 02659.2191.3061 за жилищно строителство по КККР на гр. Банкя, район Банкя, кв. Градоман“. Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в район Банкя или в РИОСВ – София, с адрес гр. София, бул. „Цар Борис III № 136. 20.04.2023 г.
Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com by ilianko Политика за конфиденциалност  
.