Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019 г., Атанас Александров Силянов и Радослав Владимиров Тошков уведомяват всички заинтересовани физически и юридически лица, че имат инвестиционно предложение „изграждане на едноетажна селскостопанска постройка за съхранение на инвентар и навес без промяна предназначението на ПИ 43325.10.65 по КККР на с. Лесидрен, община Угърчин, област Ловеч“. Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в РИОСВ – Плевен с адрес гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски" 1А 05.05.2023 г.
Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com by ilianko Политика за конфиденциалност  
.