Министерски съвет отпуска 4300000 лева за строеж на горски пътища

За строеж на горски пътища Министерски съвет предвижда 4300000 лева. Това ще бъде основен приоритет в работата на в Държавната агенция по горите (ДАГ). За поддръжка, ремонт, реконструкция и рехабилитация се предвижда да бъдат усвоени 18% от капиталовите разходи, а останалата част ще бъде изразходвана за противоерозионни съоръжения, горска техника и ремонт на сградния фонд. От предложените 32 проекта, 26 са готови технически, а 5 са разработени до степен на техническо задание. Чрез ремонта на пътищата ще се осигури достъп до редица обекти. Изпълнението на проектите ще стимулира икономическото развитие в отделните региони. Агенцията е разработила и антикризисна програма, която вече е в действие и е съсредоточена в посока намаляване на разходите. Председателят на Държавната агенция каза още, че след промените на Закона за горите към момента са създадени общо 178 структури на територията на страната, от които 37 са държавни ловни стопанства, а 141 горски стопанства.Друг акцент в работата на Агенция по горите ще продължават да бъдат и дейностите по залесяването и борбата с горските пожари.
Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com Политика за конфиденциалност  
.