Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019 г., Валентин Свиленов Иванов, Марийка Григорова Петрунова, Катя Григорова Ангелова и насл. на Иван Свиленов Иванов уведомяват всички заинтересовани физически и юридически лица, че имат инвестиционно предложение „промяна предназначението на ПИ 46721.3857.6 и 46721.3857.7 по КККР на с. Мало Бучино, Столична община с цел образуване на 4 нови имота и изграждане четири еднофамилни къщи за лично ползване във всеки нов имот". Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в РИОСВ – София с адрес гр. София, бул. "Цар Борис III" 136 и на електронна поща info@geoimot.com 20.11.2023 г.
Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com by ilianko Политика за конфиденциалност  
.