Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019 г., Иван Георгиев Цанев уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение „промяна предназначението с цел жилищно строителство на ПИ 22959.516.47 по плана на новообразуваните имоти на с. Донино, местност "Зад отровния склад", община Габрово. Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в РИОСВ – Велико Търново с адрес гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски" № 68 и на електронна поща info@geoimot.com 07.12.2023 г.
Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com by ilianko Политика за конфиденциалност  
.