Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019 г., Радослав Христов Христов уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение „изграждане на сграда със смесено предназначение - жилище, склад и ателие в ПИ 49597.1727.34 по КККР на с. Мърчаево, район Витоша, Столична община, местност "Валога". Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в РИОСВ – София на адрес гр. София, бул. „Цар Борис III" № 136 и на електронна поща info@geoimot.com 02.01.2024 г.
Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com by ilianko Политика за конфиденциалност  
.