Обява до заинтересованите лица и общественост

ЕТ „Атанасов – Атанас Атанасов“ на основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.) уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение “частично изменение на ПУП и отреждане на новообразуван имот с проектен идентификатор 63427.183.28 по КККР на гр. Русе за обществено обслужване, производствена и складова дейност“. Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Русе или в РИОСВ - Русе, “Придунавски булевард”, № 20, пощенски код 7000.
Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com by ilianko Политика за конфиденциалност  
.