ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩА ПО ЧЛ. 24Б, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

С промените в Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката от 23.02.2024 г. са направени изменения в Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ). С тях се предвижда лице, което ще изгражда обект за производство на енергия от възобновяеми източници, да подава заявление за промяна на предназначението на земеделска земя, придружено, наред с останалите изискуеми документи, и със становище на министъра на енергетиката, съгласно което има необходимост от реализирането на конкретното инвестиционно намерение за постигане на националната цел по чл. 12, ал. 1 от ЗЕВИ. В Министерството на енергетиката се подават заявления, в които се предвижда промяна на предназначението на земеделска земя с площ над 50 дка. Заявленията, които предвиждат промяна на предназначението на земеделска земя с площ до 50 дка се подават в Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР). Повече информация може да намерите тук: https://www.me.government.bg/news/zayavlenie-za-promyana-na-prednaznachenieto-na-zemedelska-zemya-varhu-koyato-shte-se-izgrajda-obekt-za-proizvodstvo-na-energiya-ot-vei-3391.html
Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com by ilianko Политика за конфиденциалност  
.