Обява до заинтересованите лица и общественост

Кирил Валентинов Аргиров на основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.) уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение - жилищно строителство в ПИ 44063.6229.2225 по КККР на с. Лозен, район Панчарево, в.з. "Караджин", Столична община. Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в РИОСВ - София на адрес - гр. София, бул. "Цар Борис III" № 136 или на info@geoimot.com
Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com by ilianko Политика за конфиденциалност  
.